Foto Quick

Kancelarijske Usluge


Kancelarijske uslugeFOTOKOPIRANJE
Crno belo kopiranje i printanje fajlova do A3 formata.
KOLOR FOTOKOPIRANJE
Kolor kopiranje I printanje fajlova do formata 30 x 43cm jednostrano ili obostrano na standardnom papiru i na papiru do 300 g, na pausu ili foliji.


Foto pokloniSPIRALNI POVEZ PLASTIČNI
Povezivanje seminarskih radova,projekata, s providnom ili bojenom prednjom stranom. Vreme izrade 10 min.
PLASTIFIKACIJA
Plastificiranje dokumenata, diploma itd u formatima 6 x 9cm pa sve do A4 i A3 formata.


Sva prava zadržana © Foto Quick

Izrada Web Sajta VV Media Studio